Sökning: "Vera Maria Olsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Vera Maria Olsson.

 1. 1. "Allt går igen" : Upprepningens effekter i August Strindbergs drömspel, Till Damaskus I, Ett drömspel och Spöksonaten.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Vera Maria Olsson; [2017]
  Nyckelord :Strindberg; dream play; dream play technique; Swedish drama; To Damascus I; A Dream Play; The Ghost Sonata; repetition; dream atmosphere; Strindberg; drömspel; drömspelsteknik; svensk dramatik; Till Damaskus I; Ett Drömspel; Spöksonaten; upprepning; drömstämning;

  Sammanfattning : August Strindbergs dramer Till Damaskus I, Ett drömspel och Spöksonaten har många likheter och brukar ofta refereras till som ”drömspel” på grund av deras drömlika stämning. Vad skapar denna stämning? Den här uppsatsen undersöker hur olika typer av upprepning utgör grepp med vilka Strindberg bygger sin speciella värld, som står mitt emellan drömmen och verkligheten. LÄS MER

 2. 2. Frihet i Tiden : Diskussion och användande av begreppet frihet i den socialdemokratiska idéskriften Tiden 1915-1920 och betydelsen av detta för partisplittringen 1917.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Vera Maria Olsson; [2016]
  Nyckelord :Swedish Social Democrats; freedom; ideology; Marxism; party division; Socialdemokraterna; frihet; ideologi; marxism; partisplittring; Tiden;

  Sammanfattning : In 1917, the Swedish socialist party SAP, Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti, was split in two. A more radical, leftish fraction broke out and became SSV, Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti (today Vänsterpartiet). LÄS MER

 3. 3. En svensk tiger tämjs : Tryckfrihetsförordningens tillämpande av justitieministrarna K G Westman (BF) och Thorwald Bergquist (FP) 1936-1945 och deras respektive partitillhörighets betydelse för detta

  L2-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Vera Maria Olsson; [2014]
  Nyckelord :K G Westman; Thorwald Bergqvist; tryckfrihetsförordningen; Folkpartiet; Bondeförbundet; andra världskriget;

  Sammanfattning : .... LÄS MER