Sökning: "Vera Peter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vera Peter.

  1. 1. USA som medlare En fallstudie i konflikten mellan Israel och Palestina från och med 1991

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Vera Atarodi; Jesper Söderblom; [2009]
    Nyckelord :Palestina; Israel; Konfliktlösningsmetoder; USA; medling; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Konflikten mellan Israel och Palestina är en konflikt som har visat sig vara extremt svårlöst och komplex. Ett antal olika utomstående parter har sedan konfliktens början verkat för fred i området. USA har sedan början av 1990-talet agerat som den huvudsakliga medlaren i konflikten. LÄS MER