Sökning: "Verksamhetsbaserad arkivredovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Verksamhetsbaserad arkivredovisning.

 1. 1. New public management i arkivredovisning : Om Riksarkivets kommunikation kring verksamhetsbaserad arkivredovisning

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Karl-Johan Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Verksamhetsbaserad arkivredovisning; new public management; diskursanalys; riksarkivet; kommunikation;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en kritisk diskursanalys av Riksarkivets kommunikation kring verksamhetsbaserad arkivredovisning utifrån informationen på riksarkivets hemsida, och med ett särskilt fokus på förekomsten av spår av New Public Management. Huvudmaterialet består av Riksarkivets FAQ, och som sidomaterial används även Riksarkivets allmänna föreskrifter. LÄS MER

 2. 2. Effektiv och transparent, men subjektiv och sårbar : En studie av arkivariers syn på den verksamhetsbaserade arkivredovisningen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Maria Sundquist; [2017]
  Nyckelord :Arkivvetenskap; arkivbeskrivning; arkivarier; arkivteori; kontinuum; livscykel; verksamhetsbaserad arkivredovisning; lärosäten; meta-data; processorienterad;

  Sammanfattning : The focus of the thesis is to investigate how four university archivists perceive the functionality of the new Swedish process-oriented archival description system. University archivists are at the center of the study since the organizational structure of a university is process-oriented to some degree. LÄS MER

 3. 3. Dokumenthantering inom den medicintekniska branschen : En fallstudie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Julia Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Arkivvetenskap; dokumenthantering; privat sektor; verksamhetsbaserad arkivredovisning; medicinteknik; informationskultur.;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the records management in an enterprise in the private sector. The thesis dis-cuss the process construction within the core business and how the employee interpreters its construction. LÄS MER

 4. 4. Kvalifikationskrav på arkivarier : en undersökning av svenska myndighetsarkiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Anders Stenberg; Linda Nezwal De Maré; [2014]
  Nyckelord :archival science; qualifications; competencies; skills; records managers; e-archives; operationally based file classification system arkivvetenskap; kvalifikationer; kompetenser; arkivarier; e-arkiv; verksamhetsbaserad arkivredovisning; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine which competencies and qualifications Swedish government agencies require when hiring records managers today. Recently, the archival sector has encountered several challenges regarding technical solutions for electronic archiving. LÄS MER

 5. 5. Yrkesroll i förändring? : En studie av ett antal statsanställda arkivariers upplevelser av införandet av en verksamhetsbaserad arkivredovisning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Ida Grönroos; [2012]
  Nyckelord :Archival Studies; Archive; Organizational Studies; Social Psychology; Grounded Theory.; Arkivvetenskap; arkiv; arkivorganisation; organisationssociologi; socialpsykologi; grundad teori.;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the archivist's professional role in public authorities and discuss if, and in what way, the profession is effected by the new swedish process oriented archival description system. The study focuses on swedish authorities and does not make any international comparisons with other institutions. LÄS MER