Sökning: "Verksamhetssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet Verksamhetssystem.

 1. 1. Offentlig upphandling och informationsteknologiska system : En studie om kommunal upphandling, kravspecifikation och uppföljning för att möjliggöra digitalisering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Matilda Kauppinen; Denis Voca; [2020]
  Nyckelord :Acquisition; procurement; requirement specifications; IT-systems; digitalization; follow-up; public sector; municipality; Upphandling; kravspecifikation; informationsteknologiska system; digitalisering; uppföljning; offentlig sektor; kommun;

  Sammanfattning : Information Technology systems are in today's digitalized society taken for granted. Within the public sector there are, as in the private sector, a lot of digital systems that unfortunately are not entirely integrated into the municipality businesses. LÄS MER

 2. 2. Behovsbedömning inom äldreomsorgen medbehovsbedömningssystem : En studie om förändring i samband med attbehovsbedömningssystem börjat användas

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Anders Hamnér; Jenny Hasth; [2020]
  Nyckelord :Needs Assessment; Elderly Care; Decision support system; Needs Assessment System; Change; IBIC.; Behovsbedömning; äldreomsorg; beslutsstödsystem; behovsbedömningssystem; förändring; IBIC.;

  Sammanfattning : IT-system är idag en del av i stort sett varje organisation. Tidigare forskning har visat attinförandet och användningen av nya IT-system påverkar organisationens struktur, aktiviteteroch aktörer och att mer forskning behövs för att förstå hur IT-systemen förändrarorganisatoriska processer. LÄS MER

 3. 3. Management of Violence : En elitstudie om ökad administration i Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erik Kjellgren; Rickard Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :Profession; Organisation; Strategisk time-out; Försvarsmakten; Administration; PRIO; HR-transformation; New Public Management; Förvaltning.;

  Sammanfattning : Mellan 2006 och 2012 genomförde Försvarsmakten förändringar som har påverkan på deras förmåga att fullgöra sitt uppdrag idag. Perioden refereras ofta till som den strategiska time-outen. LÄS MER

 4. 4. Införande av IATF 16949:2016 : En undersökning av förutsättningar och framtagning av verktyg för systematiskt integreringsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Fredrik Anderberg; [2019]
  Nyckelord :automotive; context; customer specific requirements; gap analysis; IATF 16949:2016; integration; ISO 9001:2015; quality management system; value chain; automotive; context; customer specific requirements; gapanalys; IATF 16949:2016; integrering; ISO 9001:2015; kvalitetsledningssystem; värdekedja;

  Sammanfattning : Allied Motion Technologies Inc. is a global group that develops, manufactures,assembles and sells electric motors with associated transmission and electric driveadapted to customers in industries such as vehicles, manufacturing industry, medicaltechnology, defense and security, etc. LÄS MER

 5. 5. Virtual Design and Construction : En studie av VDC:s påverkan på entreprenörers verksamhetssystem

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Felix Gäfvert; [2019]
  Nyckelord :VDC; Lean Construction; BIM; ICE; Operational System; VDC; Lean Construction; BIM; ICE; verksamhetssystem;

  Sammanfattning : Byggbranschens teknikutveckling har de senaste årtiondena har introducerat många tekniskainstrument bl.a. Computer-Aided Design (CAD) och Building Information Modeling (BIM).År 2001 introducerades Virtual Design and Construction (VDC) av CIFE på Stanford som ettnytt arbetssätt som svar på den minskande produktivitet som drabbat byggindustrin. LÄS MER