Sökning: "Vernalisering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Vernalisering.

  1. 1. Påverkar variationer i promotorn till VRN1 frostresistens i vete (Triticum aestivum) från Nordeuropa?

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/BiologiTekniska högskolan

    Författare :Olof Rundquist; [2013]
    Nyckelord :frostresistens; FR-1; Promotorsekvens; Triticum aestivum; Vernalisering;

    Sammanfattning : Vete, Triticum aestivumär en mycket viktig matgröda. Under historiens gång har arten fått anpassa sig till många vitt skilda miljöer. I Nordeuropa har frost-resistens varit extra viktigt. En viktig gen för frostresistensen är VRN1som kontrollerar vernaliseringen d. LÄS MER