Sökning: "Vero moda"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Vero moda.

 1. 1. The Influence of Social Media on E-commerce : Fast Fashion Multinational Companies

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mariama Manneh; [2017]
  Nyckelord :Social Media; Ecommerce; Fast Fashion; Retailer; Social Marketing;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this thesis is to analyse the influence of social media on fast fashion e-commerce multinational businesses and to identify the aims of Corporations using social media and why they adopt it as a marketing strategy to meet their long term objectives.   Methodology Approach:  This research study utilised a qualitative approach which comprises of primary and secondary data in order to conduct research and gather empirical evidence to evaluate the research aims and questions and to fill the gap that previous researches have not sufficiently covered. LÄS MER

 2. 2. Rörlig bild – En spegelbild av verkligheten? En studie om hur rörlig bild kan öka förtroendet vid e-handel.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Miriam Gelotte; [2015]
  Nyckelord :Rörlig bild; E-handel; Förtroende; Video; Catwalk; Nelly; Vero moda; Exponeringsverktyg; Klädexponeringsverktyg; Moving Images; E-commerce; Trust; Reliance; Exposure tool; Walk-exposure tool;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur rörlig bild kan öka konsumentens förtroende för en produkt vid e-handel, och för att se om det eventuella ökandet av förtroende för produkter kan få fler kunder att vilja handla online. Målet med studien är att se hur påverkad användaren blir av rörlig bild när den handlar kläder på en webbplats. LÄS MER

 3. 3. Utbildning och användandet av personlig försäljning

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :REBECCA STRÖMBERG; LINA SVENSSON; [2013]
  Nyckelord :Service; Kedjebutik; Konkurrensmedel; Sexhörningen; Säljprocessen; Kundbemötande; Personlig försäljning; Personalutbildning; Pedagogiska processen;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur kedjeföretag inom mode utbildar sin butikspersonal inom personlig försäljning och hur personlig försäljning används i säljprocessen i kedjebutiker inom dammode. I den teoretiska referensramen beskrivs sambandet mellan personalen i butiken och den service som en butik kan erbjuda. LÄS MER

 4. 4. Sinnesmarknadsföring : Vilken sinnespåverkan uppmärksammar och värdesätter kunden mest för att de skall uppmuntras till köp?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Mirenette Sandvik; Angelica Svensson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens samhälle gör butikerna allt för att konkurrera på marknaden, och på senare tid tycks en trend som kallas sinnesmarknadsföring ha attraherat många företag, men fortfarande långt ifrån alla. Tankesättet är fortfarande nytt och innebär att man genom olika metoder försöker påverka kundernas fem sinnen; hörseln, synen, luktsinnet, smaksinnet och känselsinnet, på ett sätt som gör att de omedvetet känner ökad köplust och på så vis konsumerar mera i butiken de befinner sig i. LÄS MER

 5. 5. Framgångsrika affärer på nya marknader : En studie av Vero Modas framgångsrika etablering på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Wei Jiang; [2011]
  Nyckelord :Kultur; utländska företag; Hofstede´s kulturdimensioner; lyckad etablering; strategier; konkurrens; Sverige; Danmark;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Globalisering har medfört att fler utländska företag intresserat sig av utlandsetableringar. Europeiska Unionen har lett till att fler utländska företag väljer att etablera sig i medlemsländer och därmed även i Sverige. Detta har medfört att konkurrensen på den svenska marknaden ökat. LÄS MER