Sökning: "Veronica Algerstam"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Veronica Algerstam.

 1. 1. Människohandel och Arbetskraftsexploatering i Sverige : En rättslägesbeskrivning

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm

  Författare :Veronica Algerstam; [2021]
  Nyckelord :Arbetskraftsexploatering; tvångsarbete; modernt slaveri; människohandel;

  Sammanfattning : Today it is estimated that around 40 million people are exploited in human trafficking around the world. The Swedish Equality authority (Jämställdhetsmyndigheten) acknowledge that labour exploitation is the second most common form of human trafficking. LÄS MER

 2. 2. A Narrative Study About International Adopted Young Adults' Experiences Regarding Identity Development

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Veronica Algerstam; Agnes Andersson; [2017]
  Nyckelord :young adults; international adoption; identity development; family relationships; belonging.;

  Sammanfattning : This study was based on three interviews with three internationally adopted young adults. The aim of the study was to explore how international adopted young adults have experienced their identity development in a retrospective perspective in relation to family and friends. LÄS MER