Sökning: "Veronica Fogelström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Veronica Fogelström.

 1. 1. “Mitt mål är att de alltid ska ha sagt någonting på engelska under lektionen” : En intervjustudie om lärares didaktiska val för att främja elevers muntliga kommunikation i engelskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Tove Antonsson; Emma Jarl; Veronica Fogelström; [2022]
  Nyckelord :English as a foreign language; L2 learning; Young language learners.; Vilja att kommunicera; Målspråksanvändning; Kommunikativ förmåga; Didaktik.;

  Sammanfattning : I läroplanen för engelska i grundskolan föreligger ett stort fokus på den kommunikativa förmågan, samtidigt upplever elever en ovilja till att kommunicera på engelska under lektionerna. I förhandenvarande studie undersöktes hur lärare i årskurs 4-6 didaktiskt strukturerar sin undervisning för att motivera elever till att kommunicera på engelska i skolan. LÄS MER

 2. 2. Elevers ängslan inför att kommunicera på målspråket i engelskundervisningen : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Antonsson Tove; Emma Jarl; Fogelström Veronica; [2022]
  Nyckelord :Foreign Language Anxiety FLA ; Foreign Language Classroom Anxiety FLCA ; English as a Foreign Language EFL ; Language acquisition; Young Language Learners YLL ; Foreign Language Anxiety FLA ; Foreign Language Classroom Anxiety FLCA ; English as a Foreign Language EFL ; Språkinlärning; Young Language Learners YLL .;

  Sammanfattning : The Swedish curriculum is and has been evolving for as long as it has existed. Since 1994 the communicative proficiency has been one of the most central aspects of the English subject in Swedish elementary school. LÄS MER