Sökning: "Veronica Friman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Veronica Friman.

  1. 1. Kvinnors upplevelser av en förändrad kropp i samband med en mastektomi : En kvalitativ litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

    Författare :Marika Agorastos; Veronica Friman; [2019]
    Nyckelord :body image; breast cancer; experience; mastectomy; women; bröstcancer; kroppsbild; kvinnor; mastektomi; upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en vanlig cancersjukdom hos kvinnor. Kvinnorna genomgår olika behandlingar varav en är mastektomi. Borttagandet av hela bröstet/brösten medför flera omställningar som påverkar kvinnligheten, sexualiteten och kroppen samt hela kvinnornas livsvärld. LÄS MER