Sökning: "Veronica Hillgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Veronica Hillgren.

  1. 1. "Det är väl en social dryck kanske" : Svenskar berättar om sitt vindrickande ur sensoriska, sociala och mediala aspekter

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

    Författare :Veronica Andersson; Elin Hillgren Mattsson; [2015]
    Nyckelord :Vindrickande; sociala aspekter; sensoriska aspekter; mediala aspekter;

    Sammanfattning : .... LÄS MER