Sökning: "Veronica Hoff"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Veronica Hoff.

  1. 1. Att tappa fotfästet : Patienters upplevelser av psykisk påfrestning i vardagen efter stroke

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Marie-Louise Claesson; Veronica Hoff; [2015]
    Nyckelord :Depression; stroke; upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas runt 30 000 personer av stroke i Sverige. Många av de strokedrabbade drabbas av en hjärntrötthet eller av ett psykiskt lidande och det kan i vissa fall leda till en depression. Diagnostiseringen av depression kan vara svår att ställa framförallt när den strokedrabbade har funktionsnedsättningar. LÄS MER