Sökning: "Veronica Lindqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Veronica Lindqvist.

 1. 1. Artificiell intelligens och automation och dess påverkan på revisionsprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filippa Lind; Veronica Lindqvist; [2024-02-20]
  Nyckelord :Revisor; artificiell intelligens; automation; revisionsprocess; kunskap; kompetens;

  Sammanfattning : I den snabbt växande digitaliserade världen, där Sverige strävar mot att vara ledande inom digitalisering, genomgår revisionsbranschen en betydande förändring. Den snabba utvecklingen av digitala verktyg och framväxten av artificiell intelligens (AI) har påverkat hur revisioner genomförs. LÄS MER

 2. 2. Systematisk granskning av metoder och strategier för att förhindra drogrelaterade dödsfall

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Veronica Bennevi; Theres Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :mortality; overdose; UN; opioids; naloxone; buprenorphine; stigma;

  Sammanfattning : The mortality in drug related deaths has increased in many countries, calling it an epidemic. Overdose caused by opioids have contributed to the increasing drug related deaths. This study aims to examine and compile which methods and strategies have shown to reduce the mortality in drug related deaths. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av barn-MIG hos sjuksköterskor på Barn- och ungdomskliniken, Hallands sjukhus

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Veronica Lindqvist; Camilla Ehrenskär; [2016]
  Nyckelord :Child health care; nurses’ experiences; pediatric RRT; qualitatvie content analysis.; barnsjukvård; barn-MIG; kvalitativ innehållsanalys; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : På avdelningar i Sverige vårdas idag kritiskt sjuka patienter. Observation av vitalparametrar kan leda till att försämringar hos patienten kan förutspås. En mobil intensivvårdsgrupp (MIG) kan stötta vårdavdelningar i arbetet med kritiskt sjuka patienter. I november 2014 startade Hallands Sjukhus, Halmstad ett barn-MIG. LÄS MER