Sökning: "Veronica Lund"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Veronica Lund.

 1. 1. Samverkan mellan samhällsviktiga verksamheter avseende gränsöverskridande risker – Metodutveckling med tillämpning på Lunds kommun

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Eleonora Grönlund; Veronica Åström; [2016]
  Nyckelord :Samverkan; samhällsviktig verksamhet; gränsöverskridande riskhantering; metodutveckling; kommun; beroende Collaboration; critical societal activities; transboundary risk management; method development; municipality; dependency; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to provide answers to how a method can be designed to gain better knowledge of how collaboration looks between different critical societal activities in a preparing and preventive stage related to the management of transboundary risks. The designed method consists of two parts; a technique for data acquisition, and a method for data analysis. LÄS MER

 2. 2. Askgravplatsen - ett gravskick i tiden : gestaltningsförslag av en ny askgravplats på Norra kyrkogården i Lund

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Veronica Johansson; [2013]
  Nyckelord :Kyrkogård; Askgravplats; Gestaltningsförslag; Kulturhistoria; Illustration; Historia; Analys;

  Sammanfattning : Detta är ett kandidatarbete i trädgårdsdesign. Arbetet är ett gestaltningsförslag av en askgravplats på Norra kyrkogården i Lund. Syftet med examensarbetet är att göra en gestaltning som samspelar med omgivningens gröna kulturarv för att möta det framtida behovet av fler askgravplatser. LÄS MER

 3. 3. Planera och budgetera osäkerhet i skolförvaltningen : en kvalitativ undersökning i tre kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Elise Andersson; Veronica Bertilsson; [2012]
  Nyckelord :budget; planning under uncertainty and municipality; budget; planera under osäkerhet och kommuner;

  Sammanfattning : Problematiken för vår undersökning grundar sig i den nya skollagen som trädde i kraft i juli 2011. Där står det reglerat att kommunen är ansvarig för alla elever i en kommun. Då det nu råder fritt skolval enligt den nya skollagen, kan elever och dess vårdnadshavare själva välja vilken grundskola de vill gå på. LÄS MER

 4. 4. Värdegrunden – Om grundskolans uppdrag, pedagogernas förhållningssätt och verksamhetens behov.

  C-uppsats,

  Författare :Veronica Frisk; Malin Björnestad; [2011]
  Nyckelord :Värdegrunden; social kompetens; etnicitet;

  Sammanfattning : Vi anser att värdegrunden är en stor och viktig del i vårt kommande uppdrag som pedagoger. Därför så föll detsig naturligt för oss att välja ämnet. I vårt kritiska granskande av styrdokumenten så finner vi att den mångkultu-rella praktiken utgör normen. LÄS MER

 5. 5. Energy Futures Øresund: Bridging the Gaps to a Greener Tomorrow

  L3-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Veronica Mihaela Andronache; Lea Kristina Baumbach; Sarah Czunyi; Tom Figel; Filipe Dias Firpo; Jordan Hayes; Petr Kiryushin; Carlos Mauricio Lopez Gomez; Adrian Mill; Ian Ross; Stefan Sipka; Charlotte Ulrike Sluka; Mary Ellen Frances Smith; Logan Strenchock; Meiling Su; Allison Louisa Witter; Ouyang Xin; [2011]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : “Energy Futures Øresund” is the final report on the energy system of the Øresund Region. It comprises a regional overview of the current state and trends of selected energy systems, discussions on potential technological solutions to overcome barriers and an analysis of the energy strategy of the island Bornholm. LÄS MER