Sökning: "Veronica Lund"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Veronica Lund.

 1. 1. Iodine Quantification Using Dual Energy Computed Tomography and applications in Brain Imaging

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Veronica Fransson; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Purpose/Background Dual Energy Computed Tomography (DECT) have been clinically available for over ten years. Two such systems are currently used at Skane University Hospital (SUS) in Lund. By utilizing materials different attenuating properties at different energies, material decomposition and iodine quantification is possible. LÄS MER

 2. 2. Samverkan mellan samhällsviktiga verksamheter avseende gränsöverskridande risker – Metodutveckling med tillämpning på Lunds kommun

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Eleonora Grönlund; Veronica Åström; [2016]
  Nyckelord :Samverkan; samhällsviktig verksamhet; gränsöverskridande riskhantering; metodutveckling; kommun; beroende Collaboration; critical societal activities; transboundary risk management; method development; municipality; dependency; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to provide answers to how a method can be designed to gain better knowledge of how collaboration looks between different critical societal activities in a preparing and preventive stage related to the management of transboundary risks. The designed method consists of two parts; a technique for data acquisition, and a method for data analysis. LÄS MER

 3. 3. Askgravplatsen - ett gravskick i tiden : gestaltningsförslag av en ny askgravplats på Norra kyrkogården i Lund

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Veronica Johansson; [2013]
  Nyckelord :Kyrkogård; Askgravplats; Gestaltningsförslag; Kulturhistoria; Illustration; Historia; Analys;

  Sammanfattning : Detta är ett kandidatarbete i trädgårdsdesign. Arbetet är ett gestaltningsförslag av en askgravplats på Norra kyrkogården i Lund. Syftet med examensarbetet är att göra en gestaltning som samspelar med omgivningens gröna kulturarv för att möta det framtida behovet av fler askgravplatser. LÄS MER

 4. 4. Planera och budgetera osäkerhet i skolförvaltningen : en kvalitativ undersökning i tre kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Elise Andersson; Veronica Bertilsson; [2012]
  Nyckelord :budget; planning under uncertainty and municipality; budget; planera under osäkerhet och kommuner;

  Sammanfattning : Problematiken för vår undersökning grundar sig i den nya skollagen som trädde i kraft i juli 2011. Där står det reglerat att kommunen är ansvarig för alla elever i en kommun. Då det nu råder fritt skolval enligt den nya skollagen, kan elever och dess vårdnadshavare själva välja vilken grundskola de vill gå på. LÄS MER

 5. 5. Värdegrunden – Om grundskolans uppdrag, pedagogernas förhållningssätt och verksamhetens behov.

  C-uppsats,

  Författare :Veronica Frisk; Malin Björnestad; [2011]
  Nyckelord :Värdegrunden; social kompetens; etnicitet;

  Sammanfattning : Vi anser att värdegrunden är en stor och viktig del i vårt kommande uppdrag som pedagoger. Därför så föll detsig naturligt för oss att välja ämnet. I vårt kritiska granskande av styrdokumenten så finner vi att den mångkultu-rella praktiken utgör normen. LÄS MER