Sökning: "Veronica Nennefors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Veronica Nennefors.

  1. 1. Varför anlita Internetmäklare - enbart en prisfråga?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

    Författare :Veronica Nennefors; Erica Sjögren; [2008]
    Nyckelord :Fastighetsmäklare; Internetmäklare; köpbeslutsprocess; arvode; val; pris;

    Sammanfattning : Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att den ska bidra till en djupare förståelse kring varför Internetmäklare övervägs och väljs av bostadssäljare. Vårt intresse kring Internetmäklare gjorde att valet föll på att undersöka dessa närmare. LÄS MER