Sökning: "Veronica Norberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Veronica Norberg.

 1. 1. Varför väljer skogsägare Södra vid gallring?

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Veronica Norberg; [2017]
  Nyckelord :Södra skogsägarna; kundupplevelse; kundstrategi;

  Sammanfattning : This report is a result of a degree projects at Skogsmästarprogrammet in Skinnskatteberg, Swedish University of Agricultural Sciences. The purpose of this report is to get a clear understanding of why forest owners choose Södra at thinning. For a better understanding, twelve forest owners have been interviewed. LÄS MER

 2. 2. Effekter av entreprenöriell utbildning : Med SORIS som utgångspunkt, deltagares upplevelser och utvecklingsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Veronica Mårtensson; Olle Norberg; [2014]
  Nyckelord :Entreprenörskap; entreprenöriella processer; processer; upplevelsebaserat lärande; utveckling; utvärdering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra genom en transformativ studie kring hur entreprenörskapsutbildning kan utvecklas och formas. Med utgångspunkt i hur SORIS entreprenöriella utbildning upplevdes och hur den kan utvecklas. LÄS MER