Sökning: "Veronica Nygren-Fasth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Veronica Nygren-Fasth.

  1. 1. En jämförelse av beteendeeffekter hos slaktsvin av olika typer av miljöberikning

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/BiologiTekniska högskolan

    Författare :Veronica Nygren-Fasth; [2014]
    Nyckelord :domestic pig; fattening pigs; environmental enrichment; abnormal behaviour; belly-nosing; tail biting; bar biting; farming; slaktsvin; grisar; svin; miljöberikning;

    Sammanfattning : Hos grisar finner man flera stereotypiska beteenden, som rörbitning och svansbitning. Dessa beteenden är relativt vanliga hos grisar. En miljöberikning definieras som förbättring av ett djurs välfärd, både psykologisk och fysiologiskt, genom förändringar hos djurets omgivning. LÄS MER