Sökning: "Veronica Nyrén Carlén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Veronica Nyrén Carlén.

  1. 1. Förskolans utemiljö : Fysisk aktivitet och rörelseglädje för ett hälsosamt liv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Veronica Nyrén Carlén; Viktoria Pettersson; [2022]
    Nyckelord :förskola; utemiljö; fysisk aktivitet; rörelseglädje; hälsa; välmående; hållbar livsstil;

    Sammanfattning : Sammanfattning Studien handlar om fysisk aktivitet i förskolan, vad den betyder för hälsa och välmående där rörelseglädjen och utemiljön har en framträdande roll. Människor i dagens samhälle blir alltmer stillasittande, vilket ger ohälsosamma effekter på människan. LÄS MER