Sökning: "Veronica Schäf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Veronica Schäf.

  1. 1. Läs- och skrivinlärning på ett lustfyllt sätt

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Emma Rundquist; Veronica Schäf; [2011]
    Nyckelord :Meningsfullt; Lustfyllt; Nivåanpassat och Inkluderande;

    Sammanfattning : Vi har genomfört ett utvecklingsarbete som bygger på aktionsforskningar inom läs- och skrivinlärning. Vi har under en bestämd tidsram haft målet att få eleverna att känna sig delaktiga i en lustfylld och givande undervisning. LÄS MER