Sökning: "Veronica Solberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Veronica Solberg.

  1. 1. Som vilket annat jobb osm helst. Nästan. : En visuell retorikanalys av Försvarsmaktens rekryteringskampanj.

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Veronica Solberg; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER