Sökning: "Veronika Bjurman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Veronika Bjurman.

  1. 1. Kommunikation i sociala medier : Utformandet av en kommunikationsgrund till bloggen Chefs’ Table

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Industriell marknadsföring och industriell ekonomi

    Författare :Veronika Bjurman; [2011]
    Nyckelord :Sociala medier; blogg; Internet; målgrupp; kommunikation; kommunikationsbudskap; interaktion;

    Sammanfattning : Sociala medier har inneburit en skillnad i det vardagliga kommunikationsmönstret hos människor och på senare tid också alltmer för företagen. Eftersom att företag hela tiden bör befinna sig där kunderna befinner sig innebär detta en nödvändig förändring av företagens kommunikationsmönster. LÄS MER