Sökning: "Verticillium"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Verticillium.

 1. 1. The role of terpenes produced by Brassica napus in interactions with Verticillium longisporum

  Master-uppsats, SLU/Department of Plant Biology (from 140101)

  Författare :Alessandra Ruffino; [2020]
  Nyckelord :Verticillium longisporum; terpenes; Brassica napus; Arabidopsis thaliana;

  Sammanfattning : Verticillium longisporum is responsible for severe yield losses, especially of oilseed rape (Brassica napus). Rapeseed is the third most important source of vegetable oil worldwide. The need to increase rapeseed oil yield is not only because is a source of healthy vegetable oil but also because it is used as a biodiesel. LÄS MER

 2. 2. Resistensförädling av höst- och vårraps i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Emil Larsson; [2017]
  Nyckelord :Brassica napus L; förädling; korsningar; resistens; svampsjukdomar;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie har en genomgång gjorts av viktiga svampsjukdomar i svensk rapsodling och hur resistensförädlingen av raps (Brassica napus L.) har bedrivits i Sverige och internationellt. LÄS MER

 3. 3. Biological control of root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) by the fungus Pochonia chlamydosporia : a review

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Torbjörn Bengtsson; [2015]
  Nyckelord :biological control; Root-knot nematodes; Meloidogyne; Pochonia chlamydosporia; Verticillium; chlamydosporium; integrated pest management;

  Sammanfattning : Pochonia chlamydosporia, a facultative parasite of root-knot nematodes is able to provide varying levels of control on populations of root-knot nematodes (Meloidogyne spp.). Experiments in vitro, in greenhouse cultures and in the field have shown both promising and disappointing results. LÄS MER

 4. 4. Integrerat växtskydd i rapsodling

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Annika Nilsson; [2014]
  Nyckelord :integrerat växtskydd; direkta metoder; ogräs; förebyggande åtgärder; rapsodling; växtskadegörare;

  Sammanfattning : Under andra delen av 1900-talet utvecklades ett stort antal kemiska bekämpnings-medel (pesticider) som gav goda kontrolleffekter mot ogräs och växtskadegörare. Dessa medel blev vanliga att använda inom det konventionella lantbruket. Under senare år har dock resistens mot bekämpningsmedel börjat utvecklas hos insekter, svampar och ogräs. LÄS MER

 5. 5. Fältstudie med bekämpningsmedel mot Fusarium och Phoma på sockerbeta

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Rickard Sant; [2013]
  Nyckelord :Sockerbeta; Phoma; Fusarium; Verticillium; Syngenta Seeds; Sugarbeet; Fungicide;

  Sammanfattning : .... LÄS MER