Sökning: "Vertikalförskjutningar"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Vertikalförskjutningar.

 1. 1. Vertikalförskjutningar i ett flerbostadshus med lastbärande trästomme

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Ludwig Gustafsson; Robin Johansson; [2017]
  Nyckelord :Vertikalförskjutningar; Elastisk deformation; Krypning; Krympning; Svällning; Mekanosorptiv-krypning; Träkonstruktion; Trästomme; Flerbostadshus; Moduler; Torparängen.;

  Sammanfattning : Arbetet är ett förberedande underlag inför Linnéuniversitetets experiment på ett planerat flerbostadshus på Torparängen i Växjö. Under experimentet ska klimatförändringar som fukt och tempratur i och runt konstruktionen beaktas för att studera dess inverkan på vertikalförskjutningar i konstruktionen. LÄS MER

 2. 2. Vertical Displacements in a Medium-rise Timber Building : Limnologen in Växjö, Sweden

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Xiong yu Zeng; Su Xin Ren; Sabri Omar; [2009]
  Nyckelord :Limnologen; Vertical Displacement; Timber Building; Finite Element Analysis; Limnologen; Vertikalförskjutningar; Träkonstruktion; FEM;

  Sammanfattning : Träbyggnandet i Sverige gick in i en ny era när myndigheterna beslutade att upphäva förbudet mot att bygga byggnader som är högre än två våningar. Denna förändring i lagstiftningen har bidragit till att utveckla träbyggandet under det senaste decenniet. LÄS MER