Sökning: "Vesterlund"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet Vesterlund.

 1. 1. Visualisation of Real Time Data for Public Bathing Sites in Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Simon Damberg; Sebastian Grönlund; Rasmus Kreku Hofvander; Theo Meier Ström; Marcus Vesterlund; [2022]
  Nyckelord :uppsala; beach; bathing site; iot; visualisation; water temperature; water data; open data; public api; vue; .net; uppsala; strand; bad; badplats; iot; visualisering; vattentemperatur; vattendata; öppna data; öppen data; publik api; vue; .net;

  Sammanfattning : Uppsala Municipality has, through previous projects, tried to communicate information about public bathing sites on a map by having employees manually look up temperature readings before posting them on Facebook. The projects have shown to be an inefficient use of resources. LÄS MER

 2. 2. Samråd vid kusten : En studie om kunskapsproduktion i samrådsprocessen enligt Miljöbalken

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Tilda Vesterlund Kocsis; Andrea Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Skyddsvall; översvämningsskydd; Miljöbalken; MB; samråd;

  Sammanfattning : Havsnivån stiger i takt med den globala uppvärmningen vilket utsätter flera länder för översvämningar.  Myndigheter har räknat ut att Sveriges södra delar kommer drabbas hårdast av de förändrade havsnivåerna. Ett område i Skåne som pekats ut som speciellt utsatt för framtida översvämningar är Falsterbonäs. LÄS MER

 3. 3. Barns delaktighet i förskolan : Utifrån vardagliga rutiner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emilia Schill; Daniel Vesterlund; [2022]
  Nyckelord :Barns aktörskap; Barns delaktighet; Barnperspektiv; Barns perspektiv; Förskola; Förskolepersonal;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi hur barns delaktighet synliggörs under vardagliga rutiner i förskolans verksamhet. Detta undersöks med hjälp av två frågeställningar; Vilka arbetsformer använder förskolepersonalen sig av för att främja barns delaktighet, och vilka utmaningar kommer till uttryck för barns delaktighet? För att kunna undersöka detta har vi i denna kvalitativa studie använt oss av deltagande observation med reflekterande intervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 4. 4. Ready or not, here AI comes! : A case study of the future of AI in healthcare

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Hanna Persson; Frida Vesterlund; [2022]
  Nyckelord :Case Study; Artificial intelligence; Healthcare; Trust; AI Management; User resistance; Inertia.;

  Sammanfattning : New and innovative technology has changed the way we do things in all parts of our lives. Intelligent machines that can mimic human cognition and exceed its brainpower are on an uprise in all domains of the society we live in today. LÄS MER

 5. 5. "GILLA OM DU KOMMER!" : En studie om eventarrangörers syn på digitala kundrelationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Therese Odelbrink; Tilde Lemnert Persson; Felicia Vesterlund; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Many companies have started using social media platforms as a way to market themselves and their business, which is justified considering how the times have changed and the internet has grown more important as a tool for building your brand in the last decade. In this study, we will be examining how event organizing businesses choose to use Instagram as a way of creating engaging customer relationships. LÄS MER