Sökning: "Vestibuloocular reflex"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Vestibuloocular reflex.

 1. 1. Evaluation of a Motion Simulation Platform for Vestibulo-Ocular Research

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Simon Lundberg; [2014]
  Nyckelord :Vestibuloocular reflex; motion simulation platform; head stabilization; BIRGIT; Vestibulo-oculära reflexen; rörelsesimuleringsplatform; huvudstabilisering; BIRGIT;

  Sammanfattning : The vestibuloocular reflex can be manually elicited by tilting or rotating the head. Manual techniques serve their purpose well and is the golden standard in the clinical work, but they lack control of velocity and movement pattern. However, motion simulation platforms enable automatic control of both velocity and movement pattern. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of a Motion Simulation Platform for Vestibulo-Ocular Research

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Simon Lundberg; [2014]
  Nyckelord :Vestibuloocular reflex; motion simulation platform; head sta- bilization; BIRGIT; Vestibulo-okul ̈ara reflexen; ro ̈relsesimuleringsplatform; hu- vudstabilisering; BIRGIT;

  Sammanfattning : The vestibuloocular reflex can be manually elicited by tilting or rotating the head. Manual techniques serve their purpose well and is the golden standard in the clinical work, but they lack control of velocity and movement pattern. However, motion simulation platforms enable automatic control of both velocity and movement pattern. LÄS MER