Sökning: "Vibrafon"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Vibrafon.

 1. 1. Vem vet? : Att utforska utökade speltekniker för både slagverkare och kompositörer.

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Viktor Hallin; [2018]
  Nyckelord :marimba; vibrafon. mallet; utökade speltekniker;

  Sammanfattning : This thesis is an experimental exploration of cooperation on extended techniques for marimba. In my bachelor thesis I experimented with techniques not commonly used on marimba and also innovated some new ones. Eleven of the techniques I found have been used in this thesis. LÄS MER

 2. 2. Från fiol till vibrafon : Att spela svensk folkmusik på ett för genren främmande instrument

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sofia Tåhlin; [2018]
  Nyckelord :Traditional music; folkmusic; vibraphone; cultural tools; sociocultural theory; decentered master-learning; Gehörsmusik; folkmusik; vibrafon; kulturella redskap; sociokulturellt perspektiv; decentrerad mästarlära;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka min lärandeprocess när jag på det melodiska slagverksinstrumentet vibrafon studerar in tre folkmusiklåtar på gehör utifrån ljudinspelningar. Den teoretiska utgångspunkten för studien är det sociokulturella perspektivet och den decentrerade mästarläran. LÄS MER

 3. 3. Milkov, Koppel, Bach. Ett sökande efter en övergripande och flexibel övningsmetodik på marimba och vibrafon

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Eliasson Carl-Johan; [2016-09-30]
  Nyckelord :J S Bach; Theodor Milkov; Anders Koppel; Marimbateknik; Vibrafonteknik; Transparent Fluidity; Marimba; Vibrafon;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om hur man kan använda Theodor Milkovs övningsmetodik ”Transparent Fluidity” i sin instuderingsprocess av J. S. Bachs Preludie ur Cello svit no.5 i C-moll samt Anders Koppels Toccata för marimba och vibrafon. LÄS MER

 4. 4. Elektroniserad slagverksmusik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Adam Lindén; [2015-06-26]
  Nyckelord :Slagverk; Effektpedal; Effekter; Kontaktmikrofon; Delay; Reverb; Phaser;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om hur man kan använda digitala effekter tillsammans med olika slagverksinstrument. Jag har med hjälp av kontaktmikrofoner och effektpedaler testat olika ljud på vibrafon, tom-tom, cymbal, träblock, timpani och bastrumma. LÄS MER