Sökning: "Vicar"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Vicar.

 1. 1. Prosten och sockenstämman. Kontroll, konflikt och konsekvens i en mellansvensk landsbygd 1776 -1794

  Master-uppsats,

  Författare :Aina Wallström; [2021-11-24]
  Nyckelord :Provost; Vicar; Self-governing parish; Rural area; Blickles theory of Communalism;

  Sammanfattning : The objective of this study has been to investigate the interaction in the Sköllersta parish self-govern board in the middle of Sweden during the Provost Fredric Åhrbergs years of service 1776-1794. The investigation emanates from the perspective of the vicar in his own written board protocols. LÄS MER

 2. 2. Den föränderliga nattvarden : En studie om anpassat nattvardsbruk i Svenska kyrkan och dess ecklesiologiska och teologiska konsekvenser.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Sara Norberg; [2021]
  Nyckelord :Nattvard; kommunion; förändring; covid-19; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : The present study investigates which theological and ecclesial consequences adjustments of the holy communion, that have been recognized in the empirical material, motivated by societal circumstances (in this case the covid-19 pandemic), may result in regarding the Church of Sweden.  The empirical material has been obtained from interviews with the vicar responsible for the communion for the parish in question. LÄS MER

 3. 3. ”Front mot plattkyrkligheten” : Tillkomst och strävanden hos Sodalitium Sancti Christofori 1921–1939 i organisationsteoretisk belysning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Kristoffer Rönnblom; [2020]
  Nyckelord :Keywords: Sodalitium Sancti Christofori; Church of Sweden; High Church movement; Youth Church movement; Third order; liturgy; Church renewal.;

  Sammanfattning : The beginning of the 20th century saw an emergence of new ideals for and ways of living a Christian life in Church of Sweden. As a consequence of both a revival for Sweden’s own medieval heritage as well as intensified ecumenical contacts with, principally the Church of England, several Christian communities took similar form to that of “Third orders”, but without any canonical status. LÄS MER

 4. 4. Titta in i prästfruns garderob : Prästfruns klädedräkt under gustaviansk tid – en studie i västgötska bouppteckningar 1785-1820

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sofia Särdquist; [2020]
  Nyckelord :Dräkthistoria; prästfru; 1700-tal;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar ett dräkthistoriskt ämne om västsvenska prästfruars dräktskick under gustaviansk tid, med utgångspunkt i främst bouppteckningar och porträtt. Grundarbetet är att kartlägga dräktskick hos ett urval prästfruar som avled 1785-1820 genom att sammanställa, beskriva och analysera vad de hade i garderoben när de dog. LÄS MER

 5. 5. Kyrkoherde - fornkyrklig biskop eller modern VD? : Organisationens påverkan på kyrkoherdens roll och uppgifter i stora och mellanstora pastorat i Svenska kyrkan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alexandra Cimbritz; [2020]
  Nyckelord :vicar; leadership; organization; parish; multi-parish benefice; structure; Church of Sweden; kyrkoherde; ledarskap; organisation; församling; pastorat; struktur; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : The aim for this master’s thesis is to explore and explain how vicars and chairmen of church councils understand the role and tasks of the vicar in large and middle-sized multi-parish benefices in these new and bigger organizations that took shape after the organizational change 2014 in Church of Sweden. The study is based on interviews with six vicars and four chairmen in four large and two middle sized multi-parish benefices in four different dioceses. LÄS MER