Sökning: "Vicarious Trauma"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Vicarious Trauma.

 1. 1. When the children cry : Social workers experiences when exposed to traumatic narratives shared by unaccompanied refugee children

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Annie Flodström; [2020]
  Nyckelord :Social services; social workers; unaccompanied refugee children; interactions; countertransference; vicarious trauma; trauma; Sweden;

  Sammanfattning : My aim was to explore the experiences of social workers working with unaccompanied refugee children when hearing traumatic narratives shared by the children. This is a qualitative research based on semi-structured interviews with three social workers with experience of working with these children in the social services in Sweden. LÄS MER

 2. 2. To M̶o̶u̶r̶n̶ Try To Live : Personal trauma in 'Extremely Loud and Incredibly Close', and its pedagogical implications in the Swedish EFL classroom. 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Frank Smit; [2019]
  Nyckelord :Concept of Loss; Mourning; Vicarious Trauma; Personal Trauma; Foer; Extremely Loud and Incredibly Close; The EFL Classroom; Freud.;

  Sammanfattning : This essay examines Jonathan Safran Foer’s Extremely Loud and Incredibly Close through an application of a theoretical framework of trauma studies, aiming to showcase the elements of personal trauma displayed in the novel. Moreover, it wishes to discern the mental and physical sufferings and working through of the trauma through a thematic analysis aimed at the concepts of loss, vicarious trauma and isolation. LÄS MER

 3. 3. Kandidatuppsats i tolkning : Tolkning av svåra samtal i vården

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Elisabet Hägglund; [2017]
  Nyckelord :medical interpreting; vicarious trauma; support; health care; interpreter; sjukvårdstolkning; överfört trauma; stöd; sjukvård; tolk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tolkar som arbetar med kontakttolkning t.ex. inom sjukvården utsätts ofta för storapåfrestningar (Baistow 2000 redovisad av Valero-Garcés 2005). Att tolka traumatiska berättelser omtortyr kan återuppväcka minnen hos en tolk som själv varit utsatt för detta. LÄS MER

 4. 4. Psykoterapeuters kroppsliga och känslomässiga reaktioner i arbete med traumatiserade patienter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Ann-Sofie Roberntz; [2017]
  Nyckelord :Countertransference; vicarious trauma; secondary trauma; somatic; embodied; Motöverföring; vikarierande trauma; sekundär traumatisk stress; somatisk; kroppslig;

  Sammanfattning : Inledning: Det finns få forskningsreferenser när det gäller psykoterapeuters känslomässiga och kroppsliga reaktioner i patientarbete. Denna tematiska forskningsanalys utgår från psykoterapeuter som arbetar med personer som lider av trauma, då tidigare studier visar på kraftfulla kroppsliga och känslomässiga reaktioner i arbetet med denna målgrupp. LÄS MER

 5. 5. En litteraturöversikt om compassion fatigue hos sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Camilla Andersson; Lisa Sandstedt; [2017]
  Nyckelord :Compassion fatigue; Vicarious traumatization; Secondary traumatic stress; Burnout; Empathy; Nurses; Watson; Conti O´Hare; ProQOL; Compassion fatigue; Vicarious traumatization; Secondary traumatic stress; Utbrändhet; Empati; Sjuksköterskor; Watson; Conti O´Hare; ProQOL;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Compassion fatigue hos sjuksköterskor beskrivs som en minskad förmåga att känna empati till följd av att ha levt sig in i andra människors trauman, samtidigt ses empati som en av kärnorna i omvårdnaden. Många sjuksköterskor saknar kunskap i ämnet men drabbade sjuksköterskor beskriver det som en överväldigande känsla av att något är fel. LÄS MER