Sökning: "Vico Office"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Vico Office.

 1. 1. Klimatdeklarationer genom BIM-projektering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :David Erlandsson; Viktor Friman; [2019]
  Nyckelord :Klimatdeklarationer; BM 1.0; VICO Office; resurskoder; mängdkalkyl; klimatpåverkan; BIM-projektering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna på vår jord har länge varit ett aktuellt diskussionsämne, och man har jobbat fram målsättningar för att begränsa klimatpåverkan orsakad av mänskligheten. Byggsektorn är till stor del en bidragande orsak till detta. LÄS MER

 2. 2. Automatiserad process för mängdavtagning och kalkylering : En jämförelse mellan traditionell mängdavtagning och kalkylering mot BIM för BTH Bygg AB

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Alexander Pihlvang; Pierre Svorono; [2019]
  Nyckelord :BIM; quantity takeoff; calculation; Vico Office; ArchiCAD; BIM; mängdavtagning; kalkyl; Vico Office; ArchiCAD;

  Sammanfattning : Att byta ut en redan fungerande men gammal process kan vara tidskrävande och kostsamt. Detta har påvisats speciellt i byggbranschen där digitaliseringen sakta går framåt. LÄS MER

 3. 3. 5D-kalkylering av produktionskalkyl

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Emelie Wiberg; Martin Bjerring; [2019]
  Nyckelord :5D; production costing; overhead costs; Vico Office; 5D; produktionskalkyl; arbetsplatsomkostnader; Vico Office;

  Sammanfattning : Utvecklingen inom byggindustrin går sakta men säkert framåt. Branschen har börjat förstå vilka framgångar och möjligheter det finns med att digitalisera sig, däremot är det är en lång resa som är under ständig förbättring. LÄS MER

 4. 4. Standardiserad tidsplanering för SSM i produktionen

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Annabel Tahan; Haydar Al-kazaz; [2019]
  Nyckelord :Time schedule; Vico Office; SSM; main time schedule; weekly schedule; visualized time schedule; 4D-planning; BIM; Tidsplan; Vico Office; SSM; huvudtidsplan; veckotidsplan; visualiserad tidsplan; 4D- planering; BIM;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har utförts åt företaget SSM där syftet var att standardisera deras tidsplaner och arbetssätt kring planering i produktionen.   Detta arbete har grundat sig på analys av några av SSM:s tidsplaner inom produktion, där dessa har granskats in i minsta detalj. LÄS MER

 5. 5. Förbättrad logistik med hjälp av BIM-projektering

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Farzaneh Mobasheri; Najma Mohamed; [2019]
  Nyckelord :BIM; BIM-design; Logistics; BEAst; Lean; Just In Time; Coclass; Vico Office; 4D; 5D; BIM; BIM-projektering; Logistik; BEAst; Lean; Just In Time; Coclass; Vico Office; 4D; 5D;

  Sammanfattning : Byggbranschens effektivitet beror på många faktorer, en av dem är logistik. Välplanerad logistik kan bland annat minska slöseri av tid och kostnader. Studier har tidigare visat att ineffektiv tidshantering i byggbranschen förekommer oftare än i branscher. LÄS MER