Sökning: "Victim Offender Mediation"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Victim Offender Mediation.

 1. 1. Piecing the Puzzle: Restorative Justice with Children and Young Offenders in Scandinavia, an Interview Study with Professionals

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nancy Gutiérrez Olivares; [2021-02-04]
  Nyckelord :Restorative Justice; Children and Young Offenders; Victim Offender Mediation; Youth Punishment; Restorative Processes; Social Work; Scandinavian Justice Systems;

  Sammanfattning : The modern roots of restorative justice in Scandinavia go back to the emergence of the mediationmovement in Norway in the mid 1970s (Miers, 2001), a process that reached Sweden in the late 1980s(Wahlin, 2005). Victim Offender Mediation (VOM) in Sweden, and Youth Punishment (YP) inNorway, are some of the processes based on the primary components of restorative justice. LÄS MER

 2. 2. Medling vid ungdomsbrott. En analys av komplexiteten i att mötas.

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Helena Hellqvist; [2020]
  Nyckelord :Restorative justice; victim offender mediation; young offenders; crime victims; mediators.; Reparativ rättvisa; medling vid brott; unga lagöverträdare; brottsoffer; medlare.;

  Sammanfattning : Victim offender mediation is practiced to less extent in Sweden despite the method being a statutory municipal obligation. Recommendations from the existing research is to investigate the identified problems of mediation. LÄS MER

 3. 3. Brottsmedlingen på utdöende. Gör om gör rätt... Är nationell samordning brottsmedlingens räddning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Madelene Polfors; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Medling vid brott, en bortglömd samhällslösning för ungdomskriminalitet? : En integrativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Lars-Magnus Detthoff; Helena Hellqvist; [2018]
  Nyckelord :reparativ rättvisa; medling vid brott; unga lagöverträdare; brottsoffer; medlare;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie har befintlig forskning kring medling vid brott för unga gärningspersoner och deras offer sammanställts. Eftersom metoden används i allt mindre omfattning trots att medling är en lagstadgad kommunal skyldighet var vårt syfte med studien att undersöka huruvida lagstiftarens intentioner med metoden om att gynna bägge parter uppfylls, och i sådant fall på vilket sätt. LÄS MER

 5. 5. ”Medlaren skall vara opartisk.” - En kvalitativ intervjustudie om brottsmedlarens opartiska roll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Jennifer Johansson; [2016-08-31]
  Nyckelord :Victim-offender mediation; Restorative justice; Mediator; Impartial; Neutral;

  Sammanfattning : Purpose and research questions The purpose of this study is to examine how mediators in victim-offender mediation interprets their own impartial role and see if they think that it presents any challenges. If so, I want to know how they handle these challenges and how they reinforce their impartial role. LÄS MER