Sökning: "Victim precipitation"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Victim precipitation.

 1. 1. Hydropower forecast in Ethiopia using the HBV model - A case study in Omo-Gibe river basin

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Youssef Faouzi; [2019]
  Nyckelord :Hydropower; Omo-Gibe; HBV model; rainfall-runoff; Ethiopia; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ethiopia produces 86% of its electricity from hydropower source, still they experience frequent power shortages. As they are part of the East African Power Pool, this power shortage is usually made up for by buying energy from other members of the pool. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor som mördar sina intima partners

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Shebani Lana; Pietroczuk Julia; [2019]
  Nyckelord :intimt partnermord; Partnervåld; The battered woman syndrome; Kvinnor som mördar; Victim precipitation; Social kognitiv inlärningsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnors brottslighet utgör endast en minimal del av brottsligheten som existerar, eftersom det i regel är män som begår brott. Detta speglas av brist på kunskap om kvinnliga förövare. Syfte: Syftet med uppsatsen är att belysa det studerade ämnet och på så sätt öka uppmärksamheten i samhället för kvinnliga mördare. LÄS MER

 3. 3. Factors Influencing Child Trafficking: An analysis of cases reported in Ghana

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Joseph Agbeko Yadoglah; [2018-09-25]
  Nyckelord :Child Trafficking; Ghana; ; Victims; Traffickers; Traffickers; Exploitation; Victimology; Victimization;

  Sammanfattning : Trafficking in persons is a global challenge. Several millions of victims are affected by trafficking annually. Most of these victims are children who are exploited sexually and into forced labour. There have been global concerns on the occurrence of trafficking and Ghana as a country, has been placed on the tier 2 watch list by the United States. LÄS MER

 4. 4. Universitetsstudenters uppfattningar om brottsoffers delaktighet till sin utsatthet för partnervåld

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Cassandra Andersson Söderberg; Gabriella Sjöström; [2015]
  Nyckelord :Victim precipitation; Partnervåld; Brottsoffer; Uppfattningar.;

  Sammanfattning : Introduktion: Partnervåld är ett världsomfattande problem som drabbar både män och kvinnor. Manliga brottsoffer uppfattas som mer ansvariga för våldet de utsätts för än kvinnliga brottsoffer och uppfattningarna får konsekvenser för bemötande inom rättsväsendet och vilken hjälp brottsoffret får. LÄS MER

 5. 5. Invisible statements in the newspapers - A qualitative study of media's role and representation of Delhi gang rape

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Liridona Haxhija; [2014]
  Nyckelord :Rape; Offender; Victim; Delhi; Newspaper; Media;

  Sammanfattning : The cases of rape and other crimes committed against women are reported in media everyday. The fatal gang rape of a 23 year old woman on a moving bus in the National capital of India captured media headlines not only in India but across the world due to the horrific manner in which this crime was committed. LÄS MER