Sökning: "Victor Asp"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Victor Asp.

 1. 1. Evaluation of whole-body bone scans performed using a gamma camera with Cadmium Zinc Telluride detector

  Master-uppsats,

  Författare :Victor Asp; [2022-01-13]
  Nyckelord :Medical physics; whole-body bone scans; gamma camera; Cadmium Zinc Telluride detector;

  Sammanfattning : The bone scan is a common nuclear medicine imaging procedure that is mainly used for evaluating several oncological patient groups. A radioactive tracer, 99mTc -labelled diphosphonate, is injected intravenously and accumulates in the skeleton. The distribution of the tracer in the body is measured with a gamma camera 3 hours post-injection. LÄS MER

 2. 2. Motiv till revision i små aktiebolag och revisorns roll i dessa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Asp; Victor Lund; [2013]
  Nyckelord :Revisionsplikt; intressentmodellen; revision; revisor; små bolag; ägarorienterad roll; samhällsorienterad roll; intressent.;

  Sammanfattning : Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för bolag under förutsättning att minst två av följande kriterier är uppfyllda två räkenskapsår i rad:En omsättning som inte överstiger 3 miljoner kronorTillgångar som inte överstiger 1,5 miljoner kronorMax tre anställda i medeltalAnledningen till revisionspliktens avskaffande var bland annat att små bolag ska ha möjlighet att lägga pengar på verksamhetens ändamål och intresse istället för att lägga denna summa på revision. Trots detta väljer ändå en del små bolag att använda sig av en revisor. LÄS MER

 3. 3. Alla älskar Obama : Om partiskheten i bevakningen av USA:s presidentval 2012 i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Victor Holm; Anna Hedelin; [2012]
  Nyckelord :Presidentval; Obama; Romney; Kent Asp; Partiskhet; Medieideologier;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka svenska mediers bevakning av det amerikanska presidentvalet 2012. Frågeställningarna vi vill ha svar på handlar om huruvida medierna varit partiska i rapporteringen, det vill säga är rapporteringen positiv eller negativ kring någon av presidentkandidaterna i svenska medier? Och vilken syn på mediernas demokratiska uppgift grundar sig rapporteringen på? För att få svar använder vi oss av kvantitativ innehållsanalys av artiklar i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av design till mötesplats på Internet

  L2-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap; Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

  Författare :Victor Nordstrand; Johan Eklöf; [2007]
  Nyckelord :Webbdesign; .NET; CSS; Flash; community.;

  Sammanfattning : Ett community är en mötesplats på Internet där människor kan hålla kontakt, lära känna nya människor, diskutera osv. Det finns idag en mängd olika communities med många olika inriktningar. Communityn är idag mycket populära sidor på nätet och vissa har enormt mycket besökare och tjänar stora pengar. LÄS MER