Sökning: "Victor Carlén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Victor Carlén.

 1. 1. Framtidens bolagsstämma – fysisk, digital eller hybrid?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Carlén; [2023-02-07]
  Nyckelord :Digital bolagsstämma; Bolagsstämma; Aktiebolagslagen; Aktiebolagsrätt;

  Sammanfattning : Enligt 7 kap. 15 § ABL ska bolagsstämman hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller på annan i bolagsordningen särskilt angiven ort i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Varför ska ett K2-företag frivilligt välja K3? : En studie om bokföringsnämndens befogenheter

  Kandidat-uppsats, Handelshögskolan

  Författare :Jonathan Heintz; Victor Carlén; [2013]
  Nyckelord :k2; k3; bokföringsnämnden; befogenheter; kritik; k-projektet;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2014 blir bokföringsnämndens nya K-regelverk högaktuella för svenska företag. Enligt bokföringsnämnden är företag tvingade att välja ett regelverk som de ska följa. K-regelverken är uppdelade i fyra kategorier bestående av K1, K2, K3 och K4 där varje regelverk är anpassade till olika företagsformer och storlekar. LÄS MER