Sökning: "Victor Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Victor Carlsson.

 1. 1. ”Det är framtiden, och vi måste hänga på” : En kvalitativ och kvantitativ studie av pedagogers inställning till digitala verktyg i förskolan, med fokus på barns aktivitetsnivå.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Carlsson; Victor Landin; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; aktivitetsnivå; mediering; rörelse; pedagogers kompetens;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka pedagogers användning och inställning till digitala verktyg i förskolan, med fokus på barns fysiska rörelse och aktivitetsnivå. Utifrån syftet utgår vi från följande frågeställningar, “vilken inställning har pedagoger till användandet av digitala verktyg i aktiviteter med fokus på barns fysiska rörelse och aktivitetsnivå?” och “hur använder pedagoger digitala verktyg i förskolan i aktiviteter med fokus på barns fysiska rörelse och aktivitetsnivå?”. LÄS MER

 2. 2. Simulation of Viscosity-Stratified Flow

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Victor Carlsson; Philip Isaac; Persson Adina; [2020]
  Nyckelord :Burgers equation; flow; SAT; projection method; boundary treatment;

  Sammanfattning : The aim of this project is to study the viscous Burgers' equation for the case where the viscosity is constant, but also when it contains a jump in viscosity. In the first case where the viscosity is constant, Burgers' is simply solved on a singular domain. LÄS MER

 3. 3. Numerisk prissättning av exotiska optioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Kasper Bågmark; Emil Carlsson; Victor Ebberstein; Nadja Grochevaia; Carl Söderpalm; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper examines Asian, lookback and barrier options of European style on thetime interval [0; T], where T is the time of maturity. The purpose is to investigatenumerical methods to compute their price within the Black-Scholes model. LÄS MER

 4. 4. Från mästare till konsulent. Länsträdgårdsmästarnas 40-åriga historia i Skaraborgs län

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linnea Elvira Eriksson; [2019-04-26]
  Nyckelord :Hushållningssällskapet; länsträdgårdsmästare; county gardener; Victor Strandberg; Erik Hjelm; Vincent Hertzman; A. G. Ahlberg; Gustaf Carlsson;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 5. 5. Ryskt hot och amerikanskt hjältemod En kvalitativ jämförelse av svenska mediers rapportering om nyhetshändelser i Ryssland respektive USA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alexandra Carlsson Tenitskaja; Sally Eriksson; Victor Blomdahl; [2017-01-31]
  Nyckelord :Aftonbladet; Dagens Nyheter; Russia; United States; Objectivity; Source Criticism;

  Sammanfattning : In recent years people in Sweden have been more worried about the current situation in Russia. There are reasons to believe that this may reflect on Swedish media and their coverage of the Russian Federation. Another country that is influential and has a big impact on Sweden is the United States. LÄS MER