Sökning: "Victor Dahlkvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Victor Dahlkvist.

 1. 1. Influencer marketing: Long-term collaborations on Instagram : A case study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Victor Dahlkvist; [2021]
  Nyckelord :influencer marketing; social media influencers; Instagram influencers; influencer performance; influencer ROI; long-term collaboration; influencer marketing; social media influencers; Instagram influencers; influencer performance; influencer ROI; long-term collaboration;

  Sammanfattning : More and more companies have started to use influencers on social media platforms for promoting their product or service, in exchange for a compensation. While this has enabled reach for a low cost, it is the nature of the authentic endorsement that has made the marketing channel so efficient. LÄS MER

 2. 2. Värdering av nordiska industribolag - en studie inom regressionsanalys

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Victor Dahlkvist; Wilhelm Wendt; [2019]
  Nyckelord :Multiple linear regression; applied mathematics; valuation; finance; Multipel linjär regression; tillämpad matematik; företagsvärdering; finansiering; industriell ekonomi;

  Sammanfattning : I en företagstransaktion anlitas vanligen en investmentbank för att bistå med värdering av bolaget samt agera rådgivare. Investmentbanker agerar som en slag företagsmäklare som är antingen på köp- eller säljsidan av transaktionen. LÄS MER