Sökning: "Victor Davidsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Victor Davidsson.

 1. 1. Haptic Navigation in Virtual Reality : Investigating and developing guidelines for vibrotactile feedback using multiple types of information simultaneously

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Victor Davidsson; [2018]
  Nyckelord :Vibrotactile; Navigation; Simultaneous Multitype Information; Virtual Space; Head-mounted Device; Vibrotaktil; Navigation; Simultana Informationsflöden; Virtuell rymd; Huvudmonterade Enheter;

  Sammanfattning : In recent years, progress has been made regarding the use of tactile devices such as belts and helmets for navigational tasks. As most of the devices and solutions so far have focused on presenting one type of information at a time, the potential for tactile devices for simultaneous multiple tasks have yet to be properly explored. LÄS MER

 2. 2. Processuell Kartgenerering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Victor Davidsson; Anders Lundberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Processuell Generering Detta projekts syfte var att skapa en algoritm som genom processuell generering skapar höjdkartor för ett spel. Dessa kartor skulle kunna uppfylla en rad kvalitetskrav som sattes upp. För detta genomfördes en förstudie i hur processuell generering fungerar och hur det kan appliceras. LÄS MER