Sökning: "Victor Fantenberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Victor Fantenberg.

 1. 1. Nöje viktigare än kunskap? En enkätstudieavgymnasieelevers deltagandei idrott och hälsaoch faktorersom påverkar deltagandet.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Victor Fantenberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att lektionerna i idrott och hälsa fokuserar mer på att vara roliga än att lära ut kunskaper. Trots detta blir elever mindre fysiskt aktiva och vissa väljer att inte delta på lektionerna alls. LÄS MER

 2. 2. "Jag är bara med om det är roligt" En systematisk litteraturstudie av elevers attityd till ämnet idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Filip Neuwirth; Victor Fantenberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ämnet idrott och hälsa är ett ämne som majoriteten av eleverna tycker om, det finns dock en del elever som inte alls tycker om ämnet och hur det utformas. Vi vill med denna litteraturstudie ta reda på vilka faktorer det är som påverkar eleverna och deras attityd till ämnet. LÄS MER