Sökning: "Victor Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Victor Gustavsson.

 1. 1. De mjuka färdigheternas påverkan i utbildningen inom företagsekonomi : En kvalitativ studie om svenska lärosäten

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Victor Gustavsson; Mario Miglio; [2020]
  Nyckelord :soft skills; hard skills; business and economics; education; higher education; mjuka färdigheter; hårda färdigheter; företagsekonomi; utbildning; lärosäte;

  Sammanfattning : Mjuka färdigheter har blivit alltmer eftertraktade av arbetsgivare och det har påvisats en brist av dessa bland universitetsstudenter. Studien ämnar därav att undersöka hur mjuka färdigheter har påverkat den svenska utbildningen inom företagsekonomi samt undersöka hur förändringen förväntas bli i framtiden. LÄS MER

 2. 2. Upplåtelseform vid nyproduktion : Hur ser beslutsfattandet ut vid bostadsutvecklingsbolags investeringsbeslut rörande val av upplåtelseform?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Victor Gustavsson; Patrik Larsson; [2019]
  Nyckelord :Beslutsfattande; upplåtelseform; bostadsutvecklingsbolag; nyproduktion av bostäder; bostadsmarknaden i Sverige; omvärldsfaktorer; bostadsrätt; hyresrätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur bostadsutvecklingsbolag väljer upplåtelseform vid nyproduktion och hur omvärldsfaktorer påverkar detta beslut. Studien behandlar valet företagen gör mellan att bygga hyresrätter eller bostadsrätter. Som teoretisk utgångspunkt används beslutsteorier om hur besluten tas av investerare. LÄS MER

 3. 3. En undersökning av on-site-faktorers påverkan på en e-handelsplattform

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Daniel Brandt; Frida Fasth; Adam Gustavsson; Elsa Janfalk; Felix Kimiaei; Victor Lindholm; Victor Palmlund; Styrbjörn Swensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As a result of trends identified in the report and marketing plan, the importance of a search engine optimized platform for e-commerce is established. In order to further examine the implementation of such, a website was constructed with this purpose in mind. LÄS MER

 4. 4. En kapacitetsjämförelse mellan stålförstärktaträbalkar, limträ och konstruktionsvirke

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Victor Gustavsson; Hagenius Fabian; [2019]
  Nyckelord :flitch beam; glulam; structural wood; deflection; moment capacity; shear capacity; buckling; limträ; konstruktionsvirke; nedböjning; moment kapacitet; tvärkrafts kapacitet; vippning;

  Sammanfattning : Purpose: Throughout the years numerous studies have been made that concludes thatcombining steel and wood results in improved strength. Under optimal conditions woodis an effective structural material, as it’s both cheap and durable. Steel on the other handunder right circumstances has considerably higher strength than wood. LÄS MER

 5. 5. "Man bjuder på öl!" : En studie om relationen mellan musikmedia och nyckelaktörer i musikbranschen och hur relationen värnas.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Victor Gustavsson; Tomas Adam; [2017]
  Nyckelord :Relationer; digitalisering; musikmedia; musikbranschen; media; marknadsföring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER