Sökning: "Victor Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Victor Jönsson.

 1. 1. Make the numbers great again

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Semi Ganievski; Victor Jönsson; Martin Moding; [2019]
  Nyckelord :Earnings Management; Initial Public Offering; Modified Jones Model; Explanatory variables and Swedish market; Business and Economics;

  Sammanfattning : Rapportens syftar till att granska förekomsten av eventuellt signifikant samband mellan resultatmanipulering och börsintroduktion för svenska företag samt därmed bidra till att reducera det rådande forskningsgapet på den svenska marknaden. Dessutom ämnades eventuella utmärkande egenskaper för företag som manipulerar resultatet på svenska marknaden att studeras, genom tillämpning av modifierade Jones modellen och dels variabler förankrade i tidigare forskning men studien har även bidragit med två nya variabler. LÄS MER

 2. 2. The cure of all fears : En animerad kortfilm om rädslor

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Victor Jönsson; [2018]
  Nyckelord :animation; fobier; illustration; design;

  Sammanfattning : Rapporten redogör för hur jag animerade en kortfilm med tema fobier. Den innehåller bakgrund, inspiration och med och motgångar hur det är att animera i 2d för första gången. .. LÄS MER

 3. 3. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 4. 4. Attityden till kronhjort i Kronobergs län

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Victor Jönsson; [2017]
  Nyckelord :kronvilt; barkflängning; Cervus elaphus;

  Sammanfattning : The population of red deer (Cervus elaphus) is increasing in Kronoberg and could cause serious damage to growing spruce forests between the ages 15-40 years. A survey was sent to forest owners, hunters, and people who fall into both categories. LÄS MER

 5. 5. Mitigation of flux produced by geomagnetically induced currents (GIC) on power transformers with delta windings

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Henrik Jönsson; Victor Lovén; [2017]
  Nyckelord :GIC DC-flux mitigation Power transformers; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Geomagnetically induced currents (GIC) arise in our power system due to fluctuationsin the earths magnetic field, which commonly is caused by space weather events. Thesecurrents may result in core saturation for transformers that get exposed. LÄS MER