Sökning: "Victor Jakobsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victor Jakobsson.

  1. 1. Brand equity har betydelse i byggbranschen : En studie om köpbeslutsprocessen, brand equity och beslutspåverkande roller

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Max Friberg; Victor Jakobsson; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I denna studie studeras brand equity och dess påverkan på köpbeslutsprocessen. Hur påverkar brand equity köpare? Vilka steg i köpbeslutsprocessen påverkas? Genom att studera detta kan säljande företag få en ökad förståelse för hur köpare resonerar vid inköp, vilket kan användas när de ska utforma effektivare säljstrategier. LÄS MER