Sökning: "Victor Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden Victor Johansson.

 1. 1. Executive Compensation and Earnings Management - A study of Swedish companies during the Global Financial Crisis

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Victor Johansson; [2021-06-24]
  Nyckelord :Accruals-based earnings management; real earnings management; executive compensation; global financial crisis;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. En studie om IT-konsultbolags framtida behov av kontor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pontus Johansson; Victor Pernvik; [2021-02-24]
  Nyckelord :Kontor; IT-konsultbolag; Corona; fastighetsbolag; hemarbete;

  Sammanfattning : Coronapandemin har påverkat samhälle i stort och folkhälsomyndigheten har gett medborgare och företag rekommendationer om hur de bör agera. En av rekommendationerna har varit att företag, om möjligt, ska låta sina anställda jobba hemifrån för att minska smittspridningen. LÄS MER

 3. 3. Artificiell Intelligens - En framtid med förhinder : En kvalitativ studie om AI och dess påverkan på redovisningssystemet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Victor Johansson; Victor Rahm; [2021]
  Nyckelord :Artificiell Intelligens; redovisningssystem; implementeringshinder; bokföring; automatisering; kunskapsbrist; affärssystem; redovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Redovisningen förändrades med användningen av datorn och digitala redovisningssystem. Framtidens utveckling handlar om att ta nästa steg, från datorisering till digitalisering. LÄS MER

 4. 4. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga bostäder : Kartläggning av bebyggelse med risk för höga temperaturer i Kalmar läns största tätorter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Victor Johansson; [2021]
  Nyckelord :GIS; urban heat island; urban areas; harmful temperatures; risk areas.; GIS; urbana värmeöar; tätorter; hälsoskadlig värme; riskområden;

  Sammanfattning : Global warming risks overthrowing the Earth's climate system, which would mean thatmany communities need to be reshaped and adapted to a new climate. The PublicHealth Agency of Sweden has run a project during the years 2017-2019 that aims toincrease society's ability to identify, prevent and manage harmful heat in existingbuildings. LÄS MER

 5. 5. System för optisk mätning av linjeprofil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Victor Svahn; Andreas Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today’s industry is moving towards a fourth revolution based on digitilizing technologies to reduce errors and streamline processes. When manufacturing hydraulicsand other pressurized systems, couplings are pressed onto pipes and hoses that mustbe able to maintain an expected pressure. LÄS MER