Sökning: "Victor Kvarnström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victor Kvarnström.

  1. 1. Realtidsmätning inom fastighetsbildning med "Precise Point Positioning" (PPP)

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

    Författare :Victor Kvarnström; Jessica Wallerström; [2016]
    Nyckelord :GNSS; Global Navigate Satellite System; RTK; Real Time Kinematic; PPP; Precise Point Positioning; RTX; Real Time Extended; Real property; RIX 95; Real Time Measurement; GNSS; Global Navigate Satellite System; RTK; Real-Time Kinematic; PPP; Precise Point Positioning; RTX; Real-Time Extended; Fastighetsbildning; RIX 95; Realtidsmätning;

    Sammanfattning : Vid GNSS-positionering i samband med fastighetsbildningsåtgärder används vanligtvis den traditionella RTK-mätningen (Real-Time Kinematic) via SWEPOS nätverks-RTK-tjänst. Denna tjänst kräver mobiltelefontäckning eller motsvarande tvåvägskommunikation, vilket kan vara problematiskt inom områden med bristfällig mobiltelefontäckning. LÄS MER