Sökning: "Victor Leone"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Victor Leone.

 1. 1. Akademiskt jag : En korpusundersökning av förstapersonspronomen jag och vi i tre ämneskategorier av studenters c-uppsatser samt refereegranskade vetenskapliga artiklar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Victor Leone; [2022]
  Nyckelord :first-person pronouns; authorial presence; authorial identity; corpus analysis.; förstapersonspronomen; författarnärvaro; författaridentitet; korpusanalys;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan olika bruk av förstapersonspronomen i tre olika ämneskategorier av studenters c-uppsatser och refereegranskade artiklar och, i så fall, hur sambandet ser ut. Därtill vill denna studie undersöka om detta samband kan bero på följande faktorer: skribenters erfarenhet, skilda skrivkonventioner och skilda skrivpraxis i olika textdelar (d. LÄS MER

 2. 2. Vad läser vi? Och varför? : Litteraturval och dess motivering i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Victor Leone; [2022]
  Nyckelord :process of didactic; litterature didactics; general didactics; didaktiseringsprocess; litteraturdidaktik; allmän didaktik;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att fördjupa förståelse för hur svensklärare på gymnasiet tänker kring valet av litteratur och dess motivering i litteraturundervisningen. Studiens material består av fem kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma lärare på ett svenskt gymnasium. LÄS MER