Sökning: "Victor Lundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Victor Lundberg.

 1. 1. Lärares användning av laborativt material i yngre åldrar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Victor Lundberg; [2018-08-06]
  Nyckelord :Laborativa material; kompetensutveckling; kommunikation; motivation; abstrakt lärande;

  Sammanfattning : yftet med min studie var att se hur lärare i lågstadiet använder sig av laborativa material i undervisningen och om det finns en tanke bakom detta. Jag undersökte även om de fått möjlighet till kompetensutveckling i användandet av laborativa material. LÄS MER

 2. 2. Image Comparing and Recognition : Food Classification

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Victor Häggqvist; Peter Lundberg; [2015]
  Nyckelord :bildanalys; bildigenkänning; matigenkänning; bild; jämförelse; matjämförelse; image; analysis; image analysis; recognition; food recognition; food; comparing; food comparison;

  Sammanfattning : Bildigenkänning och jämförelse är ett ämne som har varit i fokus under en lång tid inom datavetenskap. Många företag har försökt att skapa produkter, som utnyttjar olika lösningar för att känna igen objekt och människor. Dock har ingen lyckats skapa en lösning som kan göra detta felfritt. LÄS MER

 3. 3. Processuell Kartgenerering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Victor Davidsson; Anders Lundberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Processuell Generering Detta projekts syfte var att skapa en algoritm som genom processuell generering skapar höjdkartor för ett spel. Dessa kartor skulle kunna uppfylla en rad kvalitetskrav som sattes upp. För detta genomfördes en förstudie i hur processuell generering fungerar och hur det kan appliceras. LÄS MER

 4. 4. Marknadens reaktioner och företagens börsprestationer : En studie av successioner i små och stora bolag

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Christian Andersson; Victor Lundberg; [2014]
  Nyckelord :Effektiva marknadshypotesen; EMH; strategic management; succession; VD-byte; verkställande direktör; Small-cap; Large-cap;

  Sammanfattning : Under senare år har verkställande direktörer omsatts i allt snabbare takt. Fenomenet kallas för VD-karusellen och syftar till att verkställande direktörer får ta allt större ansvar för utvecklingen på börsen. Marknaden i sin tur värdesätter den verkställande direktören vilket skapar reaktioner vid successioner. LÄS MER

 5. 5. Tjänstekvalitetens inverkan på kundlojalitet : när en tjänst går från att vara avgiftsfri till att bli avgiftsbelagd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Victor Karlsson; Carl Johan Olsson; Marcus Johansson; [2013]
  Nyckelord :Tjänstekvalitet; kundlojalitet; prisförändring;

  Sammanfattning : Title: The impact of service quality on customer loyalty - when a service changes from being free to become surcharged Authors: Carl Johan Olsson, Marcus Johansson and Victor Carlsson Supervisor: Hans Lundberg Course: Bachelor thesis in business administration, 15 Credits (15 ECTS) Keywords: Service quality, customer loyalty, price movement Purpose The purpose of this essay is to increase the understanding if the perceived quality by the service users correlates with a future loyalty to a service when it cease from being free, to become charged. • Does the perceived quality of a service by the service users affect a future loyalty to a service, when it cease from being free, to become charged? Method In this essay we have chosen to implement a quantitative research method based on a survey. LÄS MER