Avancerad sökning

Hittade 4 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Påverkar grundaren aktiekursens utveckling efter en IPO? : En studie av svenska biotech-bolag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Oliver Gabrielsson; Victor Mofjell; [2018]
  Nyckelord :Biotech; IPO; founder imprint; founder influence; market signals; stock performance; Biotech; IPO; grundarens avtryck; grundarens påverkan; marknadssignaler; aktiekursutveckling;

  Sammanfattning : Marknaden för biotech-relaterade produkter är komplex och har ökat explosionsartat de senaste åren. Bolag som verkar inom denna bransch är ofta kapitalintensiva och tungt beroende avforskning för att lyckas i det långa perspektivet. Utbudet av biotech-relaterade produkter möteren ständigt överväldigande efterfrågan. LÄS MER

 2. 2. Factors for universities to consider for trade shows : Exhibit marketing for universities

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mofjell Victor; [2017]
  Nyckelord :Trade shows; universities; exhibit marketing;

  Sammanfattning : This paper investigates factors universities should consider when attending trade shows. The findings are based both on earlier studies, but also a research on this subject. The purpose of this study is to examine important aspects of exhibit marketing for universities which subsequently could be improved to improve the performance at a trade show. LÄS MER

 3. 3. How could universities use trade shows better? : Exhibit marketing for universities

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mofjell Victor; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Case studies about swedish companies

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mofjell Victor; [2016]
  Nyckelord :Case studies; Swedish companies; Case methodology; Qualitative Research;

  Sammanfattning : The purpose with this paper is to investigate and get deeper understanding of case studies about Swedish companies. I will focus on the way the case studies have been constructed, the purposes of the studies and how well the findings may be implemented to other contexts. LÄS MER