Sökning: "Victor Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Victor Nilsson.

 1. 1. På vinst och förlust - En kvalitativ textanalys om svensk kvällspress rapportering om svenska bidrag i Eurovision Song Contest

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Victor Hultgren; Erik Nilsson; [2018-09-07]
  Nyckelord :Eurovision Song Contest; Anna Bergendahl; Loreen; Aftonbladet; Expressen; national identity; success; failure;

  Sammanfattning : For Swedes it is easy to feel national pride, at least when it comes to Eurovision SongContest. The Swedish entry has won six times. Only Ireland has a better record. Thesuccess seems to interest Sweden since approximately three million of its inhabitantsare watching the international music competition every year. LÄS MER

 2. 2. Försäkringsbolags premiesättning : Vilka är bedömningsfaktorerna vid riskbedömning samt hur påverkar principal-agentteorin försäkringsbolagens beslutsfattande

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Victor Nilsson; Månsson Sofie; [2018]
  Nyckelord :insurance; premium setting; risk management; policyholder s behaviour; moral hazard; adverse selection; asymmetric information; insecurity; decision making; försäkring; premiesättning; riskhantering; försäkringstagares beteende; moral hazard; adverse selection; informationsasymmetri; osäkerhet; beslutsfattande;

  Sammanfattning : För försäkringsbolag är beslutsfattande en viktig process där privatpersoners situationer ska bedömas. Vilka bedömningsfaktorer som försäkringsbolag tar hänsyn till vid premiesättning har därför diskuterats. Likaså vilka svårigheter försäkringsbolag upplever inför och under beslutsfattandeprocessen av en försäkringspremie. LÄS MER

 3. 3. Evaluating Mitigations For Meltdown and Spectre : Benchmarking performance of mitigations against database management systems with OLTP workload

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Victor Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Spectre; Meltdown; Database; Database Management Systems; MariaDB; PostgreSQL; OLTP; Transactions Per Minute; Performance; Spectre; Meltdown; Databas; Databashanteringssystem; MariaDB; PostgreSQL; OLTP; Transaktioner per minut; Prestanda;

  Sammanfattning : With Spectre and Meltdown out in the public, a rushed effort was made to patch these vulnerabilities by operating system vendors. However, with the mitigations against said vulnerabilities there will be some form of performance impact. LÄS MER

 4. 4. Dual-Class Stocks in the Technology Sector - An Asset Pricing Study

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :David Borg; Victor Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Asset Pricing; Dual-Class Stocks; Technology Sector; Controlling-Minority Structure; Trading Strategy;

  Sammanfattning : This thesis analyses how dual-class structures impact stock performance in the U.S. Technology sector. By examining this specific sector, a niche intra-industry approach is adopted, which distinguishes the study from previous research within the field of dual-class stocks. LÄS MER

 5. 5. ”Förtroende är A och O” - En undersökning om förtroende- skapande i affärsrelationer mellan venturekapitalister och entreprenörer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Nilsson; Louise Hultemark; Victor Zuch; Malin Åkerberg; [2017]
  Nyckelord :Affärsrelation; Förtroende; Venturekapitalist; Entreprenör.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Denna uppsats ämnar att studera hur förtroende skapas i affärsrelationer mellan venturekapitalister och entreprenörer. Detta leder oss till att undersöka följande förtroendeskapande faktorer; målkongruens och delade värderingar, kontrakt, tidsperspektiv, avsaknad av konflikter och kommunikation. LÄS MER