Sökning: "Victor Roman"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Victor Roman.

 1. 1. Didaktisk potential från Vittula : En litteraturdidaktisk studie av Mikael Niemis roman Populärmusik från Vittula

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Victor Berglund Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Didactic potential; fundamental values; literature; Mikael Niemi; literature didactics; Popular music from Vittula; Didaktisk potential; värdegrund; skönlitteratur; Mikael Niemi; litteraturdidaktik; Populärmusik från Vittula;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to analyze the didactic potential of Mikael Niemis novel Popularmusic from Vittula as it relates to working with the fundamental values of the Swedish schoolsystem from two perspectives. The first of these relates to how the novel portrays gender, witha particular focus on masculinity and how it interprets itself, femininity, and the world aroundit. LÄS MER

 2. 2. Ringaren i Notre-Dame – en komparativ analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nathalie Léman; Amanda Vesterlund; [2020]
  Nyckelord :Disney; Walt Disney; Victor Hugo; Maj Bylock; Ringaren i Notre-Dame;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar karaktärer och utvalda delar i Maj Bylocks återberättade version Ringaren i Notre-Dame (2000) och Walt Disneys filmatisering Ringaren i Notre-Dame (The Hunchback of Notre-Dame, 1996), som båda baseras på Victor Hugos roman Notre-Dame de Paris (1831). Syftet med denna uppsats är att genom en komparativ analys av verken få syn på skillnader och likheter som har gjorts gällande karaktärerna och utvalda scener. LÄS MER

 3. 3. Unaccompanied Refugee Children in Greece and Their right to Family Reunification with family members in other EU countries: An explorative and explanatory study of the implementation of Dublin Regulation in Greek national legislation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Victor Roman; [2017-07-03]
  Nyckelord :Unaccompanied refugee children minors; Family Reunification; “best interest of the child”; Dublin Regulation; Law 4375 2016; Greece; EU; Implementation;

  Sammanfattning : Unaccompanied children/minors (UAC) represents a large proportion of the demography of refugees in Greece, and many of them have families in other EU countries they wish to be reunited with. However, the increasingly closed borders and restricted freedom of movement in Greece have limited the possibility to reach family members in the EU. LÄS MER

 4. 4. "Tend the light" : En autistisk läsning av Jeanette Wintersons Lighthousekeeping

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Sanna Thörnvall Ryberg; [2017]
  Nyckelord :Autism; Julia Kristeva; Victor Sklovskij; Roman Jakobson; literary aphasia; autistic perspective; Jeanette Winterson; Lighthousekeeping; Theory of Mind;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att visa hur litteratur kan läsas och skrivas autistiskt. Att läsa en text innebär att vi avkodar och tolkar diskursen med hjälp av våra personliga referensramar. LÄS MER

 5. 5. Först mörkret, sedan théosis. En studie av Johannes av Korsets själens dunkla natt ur ett théosisperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Loke Lundin; [2015-06-25]
  Nyckelord :Théosis; Mystical; Roman Catholic Spirituality; Eastern Orthodox Spirituality; St. John of the Cross; Dark Night of the Soul; Liminality; Socio-ontological transformation;

  Sammanfattning : This thesis is an analysis of St. John of the Cross’ treatise The Dark Night of the Soul from an Eastern Orthodox perspective, focusing on elements of classical theology of théosis and liminality within the text. LÄS MER