Sökning: "Victor Sahlin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Victor Sahlin.

 1. 1. The potential impact of a European Fuel Tax on fuel demand and on the environment.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Amanda Eriksson; Victor Sahlin; [2020-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aviation emissions are increasing drastically along with an increasing de- mand for aviation globally. Even though energy efficiency has been improved significantly, it is far from enough to meet the desired climate goals. LÄS MER

 2. 2. Presentationsmätning i hållbarhetsinriktat entreprenörskap –En studie av fyra företag i Göteborg vars affärsidé syftar till att ha en positiv miljömässig och/eller social påverkan (17/18:12)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Mattsson; Victor Sahlin; [2018-04-05]
  Nyckelord :Prestationsmått; prestationsmätning; hållbarhetsinriktat entreprenörskap; entreprenörskap; ekonomistyrning; hållbar utveckling.;

  Sammanfattning : Problem: I en tid med stora utmaningar för en hållbar utveckling finns det teorier attentreprenörskap kan bidra med en positiv påverkan kring detta. Begreppethållbarhetsinriktat entreprenörskap har i linje med det blivit mer och mer uppmärksammati litteraturen. Forskning kring ekonomistyrning inom området är dock mycket begränsad. LÄS MER

 3. 3. A Smart Terrain based model for generating behavioural patterns

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Jesper Sahlin; Victor Olsson; [2015]
  Nyckelord :Smart Terrain; AI Behaviour; Artificial Intelligence; Cyclic Scheduling; Game AI; PCG; Procedural Content Generation;

  Sammanfattning : I denna uppsats kommer vi att presentera en modell vars syfte är att generera beteende-mönster för rollfigurer i digitala spel. Spelgenren rollspel (eng. Role-playing games) placerarspelaren i en värld fylld av fantastiska monster och modiga hjältar. LÄS MER

 4. 4. Försvarsministern som försvarade sin ståndpunkt - en analys av försvarsminister Mikael Odenbergs avgång

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :John Sahlin; Victor Erliksson; [2007]
  Nyckelord :exit; loyalty; protest; decision-making; conflicting loyalties; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Political exit from governments is an unusual phenomenon within Swedish politics. The purpose of this essay is, from an ethical perspective, to particularize, understand and analyze the actions of the Swedish minister of defence, Mikael Odenberg, in his decision to exit the government in September 2007. LÄS MER