Sökning: "Victor Sjöstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victor Sjöstrand.

  1. 1. Aspekter av personcentrerad vård vid beteendemässiga och psykologiska symtom vid demenssjukdom : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Victor Sjöstrand; Emelie Lindblad; [2018]
    Nyckelord :BPSD; Personcentrerad vård; miljö; utbildning; aktiviteter;

    Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är en diagnos och ett samlingsnamn för en rad kognitiva symtom som orsakas av hjärnskador. BPSD är en förkortning av beteendemässiga och psykologiska symtom vid demenssjukdom. Cirka 90% av dom med demenssjukdom drabbas någon gång av BPSD, vilket kan medföra ett onödigt lidande hos personer med demenssjukdom. LÄS MER