Sökning: "Victor Stål"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Victor Stål.

 1. 1. Växtsubstrat för en hållbar stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elias Gabrielsson; Victor Stål; [2020]
  Nyckelord :växtsubstrat; pimpsten; biokol; växtbädd; skelettjord; kompaktering; vattenhållande förmåga;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka två befintliga växtsubstratsystem som används för perenner och lignoser i urbana miljöer. Detta görs i syfte med att städerna utvecklas och förtätas i en allt snabbare takt. Förtätade städer kräver fler nya och innovativa gröna lösningar för att uppnå kvalitativa resultat. LÄS MER

 2. 2. Design of wind turbine blades with respect to stability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik

  Författare :Oskar Lindkvist; Victor Nicolausson; [2019]
  Nyckelord :FEM; Buckling; Stability; Wind turbine blades; Steel.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the 21st century, wind power has emerged as a strong candidate in fulfilling societies goals of achieving carbon-free energy energy production. Windpower has evolved along with other technological developments, giving rise to larger turbines, but with the overall design trend remaining largely unchanged. LÄS MER

 3. 3. En kapacitetsjämförelse mellan stålförstärktaträbalkar, limträ och konstruktionsvirke

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Victor Gustavsson; Hagenius Fabian; [2019]
  Nyckelord :flitch beam; glulam; structural wood; deflection; moment capacity; shear capacity; buckling; limträ; konstruktionsvirke; nedböjning; moment kapacitet; tvärkrafts kapacitet; vippning;

  Sammanfattning : Purpose: Throughout the years numerous studies have been made that concludes thatcombining steel and wood results in improved strength. Under optimal conditions woodis an effective structural material, as it’s both cheap and durable. Steel on the other handunder right circumstances has considerably higher strength than wood. LÄS MER

 4. 4. Påbyggnader på befintligaflerbostadshus : Konstruktionsval och kostnadsanalys för påbyggnad med utanpåliggande pelare

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Hampus Hällgren; Victor Falge; [2017]
  Nyckelord :Våningspåbyggnad; Påbyggnad; Utanpåliggande pelare; Kostnadsanalys;

  Sammanfattning : Det är ingen hemlighet att det idag råder stor bostadsbrist i Sverige och inte minst i Stockholm. Förorterna blir mer och mer tätbebyggda och nya bostadsområden skapas ständigt där markytan tillåter. LÄS MER

 5. 5. Dynamic analysis of high-rise timber buildings : A factorial experiment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Victor Karlberg; [2017]
  Nyckelord :Acceleration; comfort criteria; cross-laminated timber; factorial design; finite element analysis; natural frequency; vibrations; Acceleration; komfortkrav; korslimmat trä; faktorförsök; finita elementmetoden; naturlig egenfrekvens; vibrationer;

  Sammanfattning : Today high-rise timber buildings are more popular than ever and designers all over the world have discovered the beneficial material properties of timber. In the middle of the 1990’s cross-laminated timber (CLT), was developed in Austria. CLT consists of laminated timber panels that are glued together to form a strong and flexible timber element. LÄS MER