Sökning: "Victor Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Victor Svensson.

 1. 1. “Du ger väl inte hela summan för då kanske hon lägger de pengarna på annat...” – en kvalitativ studie av samhällets syn på mottagaren av ekonomiskt bistånd, utifrån socialsekreterarens perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Viktor Malgeryd; Victor Svensson; [2021-08-25]
  Nyckelord :social constructionism; social workers; attitudes; welfare-recipients; claims-making;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att vi, genom en socialkonstruktionistisk grundsyn ochutifrån de perspektiv som några socialsekreterare inom verksamhetsområdetförsörjningsstöd har, skall undersöka hur mottagaren av försörjningsstöd konstruerasi samhället. Syftet är dessutom att söka förklara och förstå förutsättningar ochorsaker som vi, med samma grundsyn och utifrån samma socialsekreteraresperspektiv, uppfattar kan ligga till grund för sådana konstruktioner. LÄS MER

 2. 2. What Determines a CEO's Impact on Financial Performance in the Swedish Commodity Industry

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Victor Kjellström; Otto Svensson; [2021]
  Nyckelord :CEO factors; Financial performance; Human Capital Theory; Homogenous industries; Commodity industry;

  Sammanfattning : Among the many factors shaping company financial performance, the CEO is arguably one of the most critical. But what is it that distinguishes one CEO's ability to produce performance from another? Being such a well-researched field, it still lacks consensus regarding which CEO factors that affect a CEO's ability to produce performance. LÄS MER

 3. 3. Among Us på Twitch : underhållande marknadsföring

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Caroline Svensson; Victor Simon Svenfelt; [2021]
  Nyckelord :Twitch; marknadsföring; livestreaming; videospel; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats är författad av Caroline Svensson och Victor Svenfelt för fortsättningskursen i Medie- & kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet. Among Us på Twitch - underhållande marknadsföring undersöker hur videospelet Among Us kunde bli ett av 2020 populäraste videospel och vilken roll den sociala medieplattformen Twitch spelade i det hela. LÄS MER

 4. 4. Evaluation regarding the US fund market : A comparison between different US fund risk classes and their performance

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Victor Sjöstrand; Albert Svensson Kanstedt; [2021]
  Nyckelord :Standard deviation; US Equity Funds; S P 500; CAPM; Efficient Market Hypothesis; random walk.;

  Sammanfattning : The intent of this thesis is to investigate how US equity funds performance differ due to their standard deviation. In order to accomplish this study, we collected daily data for 99 US equity funds for the period 2011-2020 and divided the funds into three risk classification groups based on their standard deviation for the year 2011. LÄS MER

 5. 5. The impact of Working Capital Management on Firm Performance in different phases of a business cycle : Evidence from Sweden

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Göransson; Victor Lundqvist; Martin Svensson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER